Site Overlay

Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

Ricard Caballero Gonzalez
NIF: 39385892W
Raó social: C/Abat Oliba, 22. 08242 Manresa
Contacte: info@eltallerdelbosc.cat

Quins són els col·lectius d’interessats?

Les dades de caràcter personal tractades són les dels següents col·lectius interessats:

  • Persones que s’inscriuen a alguna activitat per mitjà dels formularis d’aquest web o per altres mitjans.
  • Persones que ens han proporcionat les seves dades en els diferents formularis de la web per fer consultes o obtenir informació sobre els nostres serveis i activitats.

  Amb quina finalitat i legitimació utilitzem les dades personals?

  A El Taller Del Bosc tractem les vostres dades personals per a proporcionar-vos els serveis que hagueu sol·licitat o respondre a les vostres demandes d’informació.

  Les dades de caràcter personal tractades seran aquelles que:

  • Els interessats hagin facilitat a través dels formularis web corresponents o altres mitjans.
  • S’hagin generat com a conseqüència de la prestació dels serveis.
  • S’incloguin en l’enviament de correus electrònics a les adreces publicades a la web.

  Aquestes dades de caràcter personal seran tractades per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura que hi hagi una base legal per a cada tractament.

  • Resposta a sol·licituds d’informació o de contacte: Al web hi ha un formulari de contacte per mitjà del qual els usuaris poden sol·licitar informació. També s’inclouen les demandes d’informació realitzades per via telefònica o correu electrònic.
   Legitimació: Interès legítim de El Taller Del Bosc per aquest tractament de dades per tal donar resposta a les sol·licituds enviades pels usuaris, i tenint en compte les expectatives raonables dels interessats en rebre una resposta a les seves peticions.
  • Inscripció a activitats organitzades per El Taller Del Bosc: Es tractaran les dades personals de les persones inscrites a les activitats organitzades per El Taller Del Bosc. Així, El Taller Del Bosc tractarà les dades personals dels interessats per a gestionar la inscripció, coordinació i seguiment de l’assistència dels participants.
   Legitimació: Interès legítim de El Taller Del Bosc per a gestionar la participació a les activitats de les persones que hagin estat inscrites.
  • Enviament de comunicacions comercials per qualsevol canal, inclòs per via electrònica: El Taller Del Bosc tractarà les dades personals per realitzar l’enviament de butlletins informatius sobre esdeveniments, activitats, novetats, notícies i promocions que puguin ser del vostre interès en relació amb l’activitat de El Taller Del Bosc, com a organització empresarial, en resposta a la necessitat de mantenir-vos informat.
   Legitimació: Consentiment específic que se sol·licita a l’interessat en diversos formularis de la web, sense que en cap cas l’existència d’aquest consentiment condicioni la prestació de la finalitat principal del formulari. Així, també es considerarà consentiment explícit quan els usuaris hagin tramès informació a través de formularis amb la finalitat expressa de rebre informació.

  Durant quant de temps El Taller Del Bosc conservarà les dades?

  En general es conservaran durant el temps que necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

  Entre d’altres, això implica que El Taller Del Bosc conservarà les dades personals dels interessats mentre duri la vinculació i, en tot cas, s’han de conservar durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, per complir amb obligacions legals sempre que ho permeti la legislació aplicable.

  Un cop finalitzat l’esmentat termini, El Taller del Bosc es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, així com a bloquejar-les degudament. No obstant això, les dades personals, especialment en el cas de registres d’ús, podran conservar-se quan resulti necessari durant períodes més llargs, sempre que es tractin exclusivament amb fins d’anàlisi estadística i investigació.

  Transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem, bloquejarem o farem anònimes les dades personals en la mesura que sigui possible per a la finalitat per a la qual es conservessin.

  A qui comunicarem les vostres dades?

  No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per a prestar-te servei, que estiguem obligats per llei o que ho hagueu pactat prèviament amb El Taller Del Bosc.

  Per tal de prestar un servei adequat i gestionar la relació que mantenim amb vós com a client, podem comunicar les vostres dades personals a empreses que ens presten serveis relacionats amb l’activitat ordinària i administrativa de l’empresa en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació de serveis com ara, entre d’altres, proveïdors de serveis de correu electrònic, allotjament de serveis web, allotjament de servidors, serveis d’aplicacions de gestió en modalitat SaaS, o arxiu de fitxers en el núvol.

  La prestació d’aquests serveis pot implicar el tractament de les dades personals per part d’empreses ubicades en països fora de l’Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades), únicament quan aquests països ofereixin un nivell adequat de protecció, o en el cas d’entitats dels EUA que estiguin certificades en el marc de l’Escut de Privacitat UE-EUA. Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol del 2016.

  El Taller Del Bosc també podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos en què així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada cas.

  Quins són els vostres drets derivats de facilitar-nos les vostres dades?

  En qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals, així com els d’oposició i limitació del tractament, de les dades personals recollides per El Taller Del Bosc.

  Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’interessat i, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o de document equivalent que acrediti la seva identitat, adreçada:

  • Per correu electrònic a: info@eltallerdelbosc.cat
  • Per correu postal a: C/ Abat Oliba, 22. 08242 Manresa

  En el cas de representació, haurà de provar-la mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del representat.

  A més dels drets anteriors, l’interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que això afecti la licitud del tractament anterior a la retirada del consentiment. El Taller Del Bosc podrà continuar tractant les dades personals de l’interessat en la mesura que la llei aplicable ho permeti o que persisteixi qualsevol altra legitimació que ho justifiqui.

  Concretament, en el cas de que l’interessat demani el cessament del tractament de la seva imatge, la supressió no serà efectiva per a aquelles publicacions fetes abans de la data en que hagi fet la sol·licitud.

  Concretament en el cas del servei de l’enviament de comunicacions comercials, l’interessat té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials notificant a El Taller Del Bosc que no desitja seguir rebent-les. Per a això, l’interessat podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita en l’apartat anterior o bé clicar a l’enllaç inclòs en cada comunicació comercial cancel·lant, per tant, l’enviament de comunicacions comercials electròniques.

  El Taller Del Bosc recorda a l’interessat que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent (l’Agència Espanyola de Protecció de Dades).

  Quines mesures de seguretat apliquem a les dades personals?

  Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que a El Taller Del Bosc hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades pel que fa a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

  Actualització de les vostres dades

  És important que, per tal que puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informeu de qualsevol modificació en aquestes dades; en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

  Modificació de la Política de Privacitat

  El Taller Del Bosc pot modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat et serà degudament notificada perquè quedeu informats dels canvis realitzats en el tractament de les vostres dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, pugueu atorgar el vostre consentiment.

  Política de galetes

  En compliment del Reial Decret Llei 13/2012, del 30 de març, pel qual es modifica la Llei de Serveis de Societat de la Informació; i de la pròpia Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, relativa a la utilització de galetes en pàgines web; El Taller Del Bosc us informa que aquest lloc web no utilitza galetes de cap tipus.

  Actualització de la política de galetes

  És possible que actualitzem la nostra Política de galetes en aquest lloc web, en funció de les exigències legals o tècniques. En cas de fer-ho sereu degudament notificats en visitar aquest lloc web per mitjà d’un bàner, tal i com estipula la legislació vigent.