Site Overlay

Inscripció Extraescolars 23/24

  Dades personals

  Dia de l'extraescolar

  Tecnològics (dijous de 17.00 a 19.00) Ceràmica (dimecres de 17.00 a 19.00) Petites i petits artistes (dimarts de 17.00 a 18.15)

  Dibuix i pintura (dilluns de 17.00 a 18.15)Dibuix i pintura (dilluns de 18.15 a 19.45)Dibuix i pintura (dimarts de 18.15 a 19.45)

  Drets d'imatge

  Autoritzo que el meu fill/a pugui aparèixer en fotografies o vídeos fets durant l'activitat i que aquestes puguin ser publicades a la pàgina web i/o a les xarxes socials.
  Sí, ho autoritzoNo, no ho autoritzo

  Llei de protecció de dades

  Seguint amb la llei de protecció de dades, us informem que les vostres dades seran tractades amb total confidencialitat i només podran ser utilitzades per a fer arribar informació relativa a les activitats realitzades a El Taller Del Bosc. Podeu exercir el vostre dret a rectificar o cancel·lar les dades en qualsevol moment fent servir el formulari de contacte d'aquesta web. Podeu llegir la política de privacitat seguint aquest enllaç.
  Hi estic d'acord

  Condicions de pagament

  Cada mes es girarà un rebut amb la mensualitat corresponent. En cas que es facis servir materials especials es cobraran a part de la quota mensual.

  En cas de baixa, s'haurà d'avisar amb 15 dies d'antelació a la finalització del mes en curs. Si no fos així, no es podrà assegurar el no cobrament del mes següent. El el cas que algun rebut vingui tornat, serà l'usuari qui haurà de fer-se càrrec de les despeses bancàries.
  Hi estic d'acord