Site Overlay

Multiesports Escola Bages

Inici activitats: 6 de setembre del 2023

Finalització activitats: 7 de juny del 2024

Horari: Dimarts de 16.30 a 17.30

Preu: 26€ mensuals (es cobra la quota trimestralment, finals de setembre (4mesos), finals de desembre (3mesos) i finals de març (2 mesos i part proporcional de juny)