Site Overlay

Patinatge Escola Paidos

El patinatge artístic sobre rodes té com a objectiu principal barrejar els moviments de dansa amb la sincronització del moviment dels peus. Es tracta d’aconseguir la combinació perfecta. Per aquest motiu en patinatge trobem tanta diversitat de moviments, salts, piruetes, figures, etc. Pretenem dotar als i les infants d’elements senzills que duguin a un domini del desplaçament i equilibri bàsic, fixació i bona posició corporal, familiarització i iniciació amb els patins proporcionant al nen un nivell de seguretat i confiança. Practicarem les tècniques individuals i col·lectives.

Del 2 d’octubre de 2023 al 21 de juny de 2024

–       Ed. Infantil i Ed. Primària: Divendres de 14.00 a 15.00

Preu soci: 26€

Preu no soci: 29€