Site Overlay

Inscripció Extraescolars Escola Monsenyor Gibert

  Dades personals

  Dia de l'extraescolar

  Drets d'imatge

  Autoritzo que el meu fill/a pugui aparèixer en fotografies o vídeos fets durant l'activitat i que aquestes puguin ser publicades a la pàgina web i/o a les xarxes socials.
  Sí, ho autoritzoNo, no ho autoritzo

  Llei de protecció de dades

  Seguint amb la llei de protecció de dades, us informem que les vostres dades seran tractades amb total confidencialitat i només podran ser utilitzades per a fer arribar informació relativa a les activitats realitzades a El Taller Del Bosc. Podeu exercir el vostre dret a rectificar o cancel·lar les dades en qualsevol moment fent servir el formulari de contacte d'aquesta web. Podeu llegir la política de privacitat seguint aquest enllaç.
  Hi estic d'acord

  Condicions de pagament

  Cada inici de trimestre es girarà un rebut amb la quota corresponent.

  PREU: 27€ MENSUALS (es cobra la quota trimestralment: a finals de setembre, a finals de desembre i a finals de març.
  En cas de baixa, s'haurà d'avisar amb 15 dies d'antelació a la finalització del trimestre en curs. Si no fos així, no es podrà assegurar el no cobrament del trimestre següent. El el cas que algun rebut vingui tornat, serà l'usuari qui haurà de fer-se càrrec de les despeses bancàries.
  Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, vostè autoritza a l’emissor o creditor identificat, a enviar ordres a la seva entitat financera a fi de realitzar els càrrecs en el seu compte i a la seva entitat financera perquè siguin carregats els imports corresponents en el seu compte d’acord amb les ordres del creditor indicat.
  Hi estic d'acord