Site Overlay

El Taller

L’espai

Què fem

El Taller del Bosc és un espai de creativitat. La nostra metodologia està basada en la filosofia del lleure, organitzant l’espai i el temps de manera adequada a l’edat dels nens i les nenes. El material que utilitzem també ha d’estar lligat a les seves necessitats i als objectius proposats per l’equip de monitores i monitors. Des de El Taller del Bosc treballem molts hàbits basats en valors que ajudaran a desenvolupar la pròpia autonomia en les diverses activitats de la vida de cada dia dels infants.

Des de El Taller del Bosc, procurem transmetre als infants els valors bàsics d’una societat democràtica, com són el respecte als altres i a un mateix, la llibertat unida a la responsabilitat, solidaritat, motivació per fer les coses ben fetes, participació en la societat i respecte als drets humans. Creiem important que els infants, siguin capaços de dur a terme les activitats a partir de les seves iniciatives i la seva participació en la elaboració.

Per nosaltres és important que els infants reconeguin la diversitat i la pluralitat d’opinions i idees entre les persones. Capacitar les nenes i nens per lluitar per la igualtat entre homes i dones. Les maneres diverses de concebre els valors socials, les relacions personals o comunitàries, o les alternatives desitjables, és una de les parts essencials del nostre mètode. Ens considerem una empresa catalana; difondrem i fomentarem la cultura catalana i la utilització de la seva llengua.

A través de la creativitat ajudem a desenvolupar i reforçar la capacitat imaginativa de les nostres nenes i nens i ho fem sempre a través del respecte pel medi ambient. Sense cap mena de dubte aquest àmbit és el que ens representa i defineix. El Taller del Bosc vol fomentar de manera molt destacada el respecte pel medi ambient, els entorns naturals que ens envolten i els éssers que hi habiten. Cal preservar i conservar el planeta de la millor manera possible i amb la màxima implicació per part de cadascú.

Deixem que els nostres nens i nenes facin volar la seva imaginació.