Site Overlay

Natura i Ciència Escola Paidos

És una activitat extraescolar que dona a conèixer a la canalla l’entorn natural del lloc on viuen i alhora els apropa a la recerca científica. La capacitat d’observació i l’interès pel món de la recerca. En aquesta activitat és farà treball de camp així com experimentació científica. Volem que la canalla prengui consciència de la importància d’observar la natura i fer-ne experiments per descobrir-ne allò més ocult.

Plantegem una pregunta científica, transversal quotidiana i interessant pels infants, busquem la resposta, formulem hipòtesis, analitzem les variables, i potenciem el pensament lateral i la creativitat. Junts fem una visualització de les millors opcions, triem la més viable i implantem la solució a través dels experiments. A través dels nostres experiments sorprenents, divertits i participatius treballarem les eines que permetran entendre el fenomen. Finalment n’extraiem les conclusions tot analitzat el que ha passat.

Del 2 d’octubre de 2023 al 21 de juny de 2024

–       De 1r a 6è de primària: Dilluns de 13.00 a 14.00 h

Preu soci: 28€

Preu no soci: 31€