Site Overlay

Inscripció Extraescolars Escola Bages

  Dades personals

  Activitats extraescolar


  MultiesportsBàsquetTallers creatius Grup I (de I3 a 3r)Tallers creatius Grup II (de 4t a 6è)Teatre Grup I (de I3 a 3r)Teatre Grup II (de 4t a 6è)

  Drets d'imatge

  Autoritzo que el meu fill/a pugui aparèixer en fotografies o vídeos fets durant l'activitat i que aquestes puguin ser publicades a la pàgina web i/o a les xarxes socials.
  Sí, ho autoritzoNo, no ho autoritzo

  Llei de protecció de dades

  Seguint amb la llei de protecció de dades, us informem que les vostres dades seran tractades amb total confidencialitat i només podran ser utilitzades per a fer arribar informació relativa a les activitats realitzades a El Taller Del Bosc. Podeu exercir el vostre dret a rectificar o cancel·lar les dades en qualsevol moment fent servir el formulari de contacte d'aquesta web. Podeu llegir la política de privacitat seguint aquest enllaç.
  Hi estic d'acord

  Condicions de pagament

  Cada inici de trimestre es girarà un rebut amb la quota corresponent.

  Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, vostè autoritza a l’emissor o creditor identificat, a enviar ordres a la seva entitat financera a fi de realitzar els càrrecs en el seu compte i a la seva entitat financera perquè siguin carregats els imports corresponents en el seu compte d’acord amb les ordres del creditor indicat.
  Hi estic d'acord