Site Overlay

Inscripció Estades Into The Wild 2021

  Dades personals

  Setmanes

  Seleccioneu la setmana que voleu venir:

  Setmana 1 (del 5 al 9 de juliol)Setmana 2 (del 12 al 16 de juliol)Setmana 3 (del 19 al 23 de juliol)
  El preu de les estades és de 388€ per setmana.

  Informació per tenir en compte

  És la primera vegada que marxa de colònies?

  Té germans o germanes a les estades?

  Sap nedar?

  Li costa adormir-se sol/a?

  Dades mèdiques

  Té cap al·lèrgia i/o intolerància?

  En cas afirmatiu, quina o quines?

  Ha patit o pateix cap malaltia important?

  En cas afirmatiu, quina o quines?

  Té cap disminució física o psíquica?

  En cas afirmatiu, quina o quines?

  Pren cap medicament?

  En cas afirmatiu, quina o quines?

  Necessitem també una autorització del metge amb el nom del nen o de la nena, els medicaments que pren i la dosi diària per a què li puguem subministrar. Ens podeu fer arribar aquesta documentació per correu electrònic o físicament al taller.

  Observacions que vulgueu fer:

  En cas de malaltia

  En el cas que un participant presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 o amb qualsevol altra i no es trobés bé, s’informarà a la família. Aquesta haurà de venir-lo a buscar a l’estada i posar-se en contacte amb el seu centre mèdic. Si es manté la sospita de COVID-19, probablement se li realitzarà el test al centre mèdic. Si no es pogués fer, aleshores caldria que el participant es quedés a casa en quarantena durant 10 dies. En cas que, després de la valoració mèdica, es consideri que la febre té un altre origen podrà reincorporar-se a l’activitat, sempre que hagi estat 24 hores sense febre abans de tornar.
  Si el Departament de Salut no indica el contrari, el grup de convivència del cas sospitós continuarà l’estada evitant el contacte amb la resta de grups fins que arribi la confirmació que el resultat ha estat negatiu. S’informarà telefònicament a les famílies dels infants de la unitat de convivència.

  Hi estic d'acord

  En cas d'accident

  Autoritzeu a l’equip responsable a actuar segons el protocol establert que marca el decret 267/2016 del 5 de juliol i que regula les activitats de lleure infantil i juvenil?

  Sí, ho autoritzo

  Telèfons de contacte en cas d'emergència:

  Documents

  Podeu adjuntar una còpia de la targeta sanitària aquí, o bé fer-nos-la arribar per correu electrònic o físicament a El Taller Del Bosc.

  Drets d'imatge

  Autoritzo que el meu fill/a pugui aparèixer en fotografies o vídeos fets durant l'activitat i que aquestes puguin ser publicades a la pàgina web i/o a les xarxes socials

  Sí, ho autoritzoNo, no ho autoritzo

  Llei de protecció de dades

  Seguint amb la llei de protecció de dades, us informem que les vostres dades seran tractades amb total confidencialitat i només podran ser utilitzades per a fer arribar informació relativa a les activitats realitzades a El Taller Del Bosc. Podeu exercir el vostre dret a rectificar o cancel·lar les dades en qualsevol moment fent servir el formulari de contacte d'aquesta web. Podeu llegir la política de privacitat seguint aquest enllaç

  Hi estic d'acord

  Condicions de pagament

  Podeu pagar l'import en efectiu al taller (Carrer Abat Oliba 22, baixos, Manresa) en un termini màxim de 7 dies comptant des de la realització de la inscripció. També podeu fraccionar el pagament en dos terminis. El primer a la formalització de la inscripció i el següent al cap de 15 dies.

  Si ho preferiu, podeu facilitar-nos el número de compte. El Taller del Bosc funciona amb el sistema de pagaments a través de domiciliació bancària.
  Aquesta autorització serà valida només per a la realització de les Estades Into The Wild 2021. Us demanem que tingueu molt present la data prevista en la qual es girarà
  el rebut, ja que un rebut retornat pateix una comissió que, en aquest cas, hauria d'assumir la família. La data prevista en la que es girarà el rebut és entre
  el 28 de juny i el 5 de juliol.


  Certifico que soc titular d'aquest compte bancari
  Autoritzo a el Taller del Bosc a realitzar en aquest compte el càrrec de les Estades Into The Wild 2021, el qual hagi estat autoritzat prèviament per escrit.

  Un cop feta l'inscripció, només es retornaran els diners en els següents casos:

  • El Taller Del Bosc es reserva el dret a cancel·lar les estades en cas que no hi hagi un mínim de participans. Si fos així seria retornat l'import íntegre percebut.
  • En cas que el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no permeti la realització de les estades es retornarà l'import íntegre percebut.

  Hi estic d'acord

  Condicions excepcionals efectes Covid-19

  Seguint les indicacions del Departament de Salut, es faran dos grups clarament diferenciats. Cada grup tindrà el seu monitor de referència, el qual sempre serà el mateix.
  A totes les activitats es prendran les mesures sanitàries que estipula el Departament de Salut per tal de poder garantir el benestar dels nens i nenes.

  Hi estic d'acord