Site Overlay

Inscripció Casal d’Estiu 2021 Oberta

  Dades personals

  Setmanes

  Els tallers es faran al matí, de 9.00 a 13.30. Seleccioneu les setmanes que vulgueu:

  Testos amb corda (del 28 de juny al 2 de juliol)Aquarel·la(del 5 al 9 de juliolPeixos de fusta (del 12 al 16 de juliol)Ceràmica (del 19 al 23 de juliol)Hort vertical (del 26 al 30 de juliol)
  Els preus del casal son:

  • 1 setmana: 78€
  • 2 setmanes: 150€
  • 3 setmanes: 217€
  • 4 setmanes: 275€
  • 5 setmanes: 328€

  Documents

  Podeu adjuntar una còpia de la targeta sanitària aquí, o bé fer-nos-la arribar per correu electrònic o físicament a El Taller Del Bosc.

  Drets d'imatge

  Autoritzo que el meu fill/a pugui aparèixer en fotografies o vídeos fets durant l'activitat i que aquestes puguin ser publicades a la pàgina web i/o a les xarxes socials

  Sí, ho autoritzoNo, no ho autoritzo

  Llei de protecció de dades

  Seguint amb la llei de protecció de dades, us informem que les vostres dades seran tractades amb total confidencialitat i només podran ser utilitzades per a fer arribar informació relativa a les activitats realitzades a El Taller Del Bosc. Podeu exercir el vostre dret a rectificar o cancel·lar les dades en qualsevol moment fent servir el formulari de contacte d'aquesta web. Podeu llegir la política de privacitat seguint aquest enllaç

  Hi estic d'acord

  Condicions de pagament

  Podeu pagar l'import en efectiu al taller (Carrer Abat Oliba 22, baixos, Manresa) en un termini màxim de 7 dies comptant des de la realització de la inscripció.

  Si ho preferiu, podeu facilitar-nos el número de compte. El Taller del Bosc funciona amb el sistema de pagaments a través de domiciliació bancària.
  Aquesta autorització serà valida només per a la realització del Casal d’estiu 2021. Us demanem que tingueu molt present la data prevista en la qual es girarà
  el rebut, ja que un rebut retornat pateix una comissió que, en aquest cas, hauria d'assumir la família. La data prevista en la que es girarà el rebut és entre
  el 28 de juny i el 5 de juliol.


  Certifico que soc titular d'aquest compte bancari
  Autoritzo a el Taller del Bosc a realitzar en aquest compte el càrrec del casal d’estiu 2021, el qual hagi estat autoritzat prèviament per escrit.

  Un cop feta l'inscripció, només es retornaran els diners en els següents casos:

  • En cas de malaltia que impedeixi a l'infant participar durant tota la setmana i havent aportat l'informe mèdic de la seguretat social es retornarà el 25% de l'import.
  • En cas que el departament de salut de la Generalitat de Catalunya no permeti la realització dels casals d'estiu 2021 es retornarà el 100% de l'import.

  Hi estic d'acord

  Condicions excepcionals efectes Covid-19

  Seguint les indicacions del Departament de Salut, aquest any es faran dos grups clarament diferenciats. Un grup realitzarà activitats fora del taller durant les dues primeres hores mentre l'altre grup restarà al taller. Seguidament, s'invertiran les activitats. Cada grup tindrà el seu monitor de referència, el qual sempre serà el mateix.

  Tant a les activitats d'exterior com a les de dins del taller es prendran les mesures sanitàries que estipula el Departament de Salut per tal de poder garantir el benestar dels nens i nenes.

  Així mateix, us recordem què cal portar els dies de casal:

  • Esmorzar
  • Aigua
  • Gorra

  Hi estic d'acord