Site Overlay

Extraescolars a l’escola

Des de El Taller del Bosc es realitzen diferents activitats extraescolars. Les activitats estan dirigides a totes les edats, des de l’etapa infantil, primària i fins a secundària. Adaptem les propostes a les necessitats de cada escola, AMPA i tenint en compte les particularitats de cada grup.

Manualitats

Fem educació mediambiental a través de les arts plàstiques. Aprenem tècniques i realitzem projectes a partir de materials reutilitzats. No obstant, no renunciem a fer creacions amb nous materials procurant que siguin de baix impacte ambiental. Treballarem i experimentarem amb materials com la fusta, llauna, vidre, envasos plàstics, etc. Si l’escola ho requereix, es pot impartir aquesta activitat en anglès: Arts and Craft.

Teatre

La interpretació com a mitjà educatiu. A través de les arts escèniques pretenem potenciar la creativitat, espontaneïtat, autonomia i confiança en un/a mateix/a. Vèncer la timidesa potenciant aspectes personals (improvisació, presa de decisions, assimilació de sorpresa i reacció espontània). Desenvolupament de les capacitats artístiques i creatives (expressió corporal i verbal). Reconeixement de les emocions i adquisició de control sobre aquestes. Enriquir la comunicació i convivència amb el grup i activar la capacitat empàtica. Utilització del cos com a eina de comunicació.

Ceràmica

Treball artístic i sensorial a través de l’argila. Des de l’antiga Grècia, fins a l’actualitat, la ceràmica ha format part de molts treballs artístics. Adquirirem i aprendrem tècniques per a moldejar i crear peces artístiques i d’utilitat úniques. Iniciarem amb tècniques bàsiques com el xurro, la bola o la planxa. Descobrirem mètodes d’esmaltat i pigmentació.

Dibuix i pintura

Creativitat a partir de l’expressió grafico-plàstica. Estimularem les nenes i els nens en la descoberta del món gràfic, plàstic i visual. Experimentarem amb diferents textures, treballarem diferents mètodes i tipologies de pintura. Aprofitarem aquesta matèria com a via d’expressió artística i com a mitjà de comunicació. L’art, en tots els seus vessants, el podem utilitzar per expressar sentiments, emocions i necessitats.

Multiesports

Les activitats esportives com a via d’educació. Treballarem diferents àmbits esportius, esports d’equip i joc, tot sense ànim competitiu. Dotarem les nenes i els nens de bons hàbits físics i saludables. Potenciarem i millorarem aspectes tant importants com la psicomotricitat i un millor reconeixement del nostre propi cos.

Jocs de taula

Eduquem a través dels jocs de taula. Aprendrem a jugar a jocs de taula cooperatius i d’àmbit pedagògic. D’aquesta manera potenciem el treball en equip, el respecte d’igual a igual, la solidaritat i la tolerància. A més a més, realitzarem un projecte cooperatiu: dissenyarem i fabricarem un joc de taula.

Escacs

Utilitzem els Escacs com a eina d’aprenentatge. Aprendrem a jugar a un joc d’estratègia a on la sort no intervé. Ens ajudarà a gestionar la frustració que de vegades pot ocasionar la derrota i ho aprofitarem per adonar-nos que, en aquest joc, el que perd és el que més aprèn. Millorarem el pensament autocrític per evitar un tòpic, no entrebancar-nos dues vegades amb la mateixa pedra.

Patinatge

Iniciació i nivell bàsic als patins de 4 rodes. L’esport com a eina educativa i el patinatge en aquest cas, per millorar la psicomotricitat gruixuda, la coordinació i agafar uns bons hàbits saludables. L’objectiu és aprendre i dominar els patins per després, si s’escau especialitzar-se en els diferents àmbits d’aquest esport.